jjbo

Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum

In Uncategorized on ianuarie 8, 2009 at 2:19 pm

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mîrşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfînt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mîntuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfînta Ta Biserică!
Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.

(alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la Optina)

preluat de pe hristofor.wordpress.com

Reclame

Câte ceva despre rugăciunile pentru cei adormiți (morți)

In Misionarism on noiembrie 22, 2008 at 1:03 pm

I

Când protestanții se ciocnesc de rugăciunile ortodocșilor pentru adormiți, cer un argument biblic. Însă în acest caz, ca și în mai multe – ei înșiși nu au niciun argument biblic ce ar fi împotriva rugăciunilor pentru adormiți. Nu citează niciun pasaj în care ar fi scris ”nu vă rugați pentru cei adormiți” (chiar sună confuz). Ci zic: ”Biblia nu spune nimic despre rugăciunile pentru cei adormiți”. Așadar – se lasă o tăcere, și fiind tăcere – când vorbim de rugăciunile pentru cei adormiți, vocea și-o spune tradiția de interpretare a Bibliei, modul în care s-a înțeles însăși rugăciunea, în protestantism și în Ortodoxie.

”Merită să fim berbeci?” sau ”Ce nu știați despre horoscop”

In Misionarism on octombrie 19, 2008 at 11:45 am

zodiac

Dacă tot de fiecare dată citiți bizarele preziceri astrale de la sfârșit de ziar, sau sunteți curioasă de – ce zi frumoasă vă dictează zodiile, ar fi foarte util să cunoașteți ce este de fapt, astrologia, pentru a fi siguri că purtați coarne, vărsați apă, vă îngemănați, sau tot dați din clești, cu un anumit scop… rațional.