jjbo

Archive for the ‘Misionarism’ Category

Câte ceva despre rugăciunile pentru cei adormiți (morți)

In Misionarism on noiembrie 22, 2008 at 1:03 pm

I

Când protestanții se ciocnesc de rugăciunile ortodocșilor pentru adormiți, cer un argument biblic. Însă în acest caz, ca și în mai multe – ei înșiși nu au niciun argument biblic ce ar fi împotriva rugăciunilor pentru adormiți. Nu citează niciun pasaj în care ar fi scris ”nu vă rugați pentru cei adormiți” (chiar sună confuz). Ci zic: ”Biblia nu spune nimic despre rugăciunile pentru cei adormiți”. Așadar – se lasă o tăcere, și fiind tăcere – când vorbim de rugăciunile pentru cei adormiți, vocea și-o spune tradiția de interpretare a Bibliei, modul în care s-a înțeles însăși rugăciunea, în protestantism și în Ortodoxie. Citește restul acestei intrări »

Reclame

”Merită să fim berbeci?” sau ”Ce nu știați despre horoscop”

In Misionarism on octombrie 19, 2008 at 11:45 am

zodiac

Dacă tot de fiecare dată citiți bizarele preziceri astrale de la sfârșit de ziar, sau sunteți curioasă de – ce zi frumoasă vă dictează zodiile, ar fi foarte util să cunoașteți ce este de fapt, astrologia, pentru a fi siguri că purtați coarne, vărsați apă, vă îngemănați, sau tot dați din clești, cu un anumit scop… rațional. Citește restul acestei intrări »

Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie)

In Misionarism on octombrie 16, 2008 at 8:37 pm

Pentru doritorii de a cunoaște istoria Bisericii Ortodoxe, am găsit potrivit acest articol de pe OrthoWiki: http://ro.orthodoxwiki.org/Istoria_Bisericii_Ortodoxe_(cronologie)

Pentru care mulțumim mult autorului și traducătorului. Informație foarte utilă, care va ajuta mult la înțelegerea Ortodoxiei în sine.

Menționăm că de curând vom adăuga articole și eseuri originale, pe blog.

Slavă Lui Dumnezeu!

Adevărul istoric despre Biserici – într-o schemă

In Misionarism on august 14, 2008 at 7:22 am

ASCULTÂND GLASUL „LUMII VECHI”, cu urechi care să audă

In Misionarism on august 5, 2008 at 4:51 pm

MARY MAGDALENE McCANN

(Tulburătoarea confesiune a unei actriţe americane convertite la Ortodoxie)

(preluat din cartea „Occidentali convertiţi la Ortodoxie, şase ipostaze mărturisitoare” ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu)

Dacă cineva mi-ar fi spus acum cinci ani că viaţa mea va fi în mod profund schimbată de fiinţele unui loc şi ale unei culturi atât de îndepărtate de sofisticatul, tehnologizatul şi progresivistul mod de viaţă american, fiinţe dintr-un loc total nefamiliar mie, dar îmbrăţişând secole de istorie, aş fi respins această posibilitate, ca pe un non-sens. De altfel, eram foarte

conştientă de diferitele influenţe exercitate asupra vieţii mele; ele erau, aşa

credeam eu, în special cele de aici şi de acum, cu urmări imediate şi vizibile.

Atunci, prin harul Domnului, un glas s-a auzit din înalt şi, în marea tapiserie

Lucrată de Creator, firul meu s-a întreţesut cu firul incandescent numit

România. Citește restul acestei intrări »

Cuvânt la Sfânta Treime de Sfântul Ioan Gură de Aur

In Misionarism on iulie 31, 2008 at 1:34 pm

Martorii lui Iehova, care au o largă răspândire în întreaga lume, susţin ideea arianismului, conform căreia nu există Sfântă Treime, Iar Iisus nu este Dumnezeu. În ajutor vin cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care încă din sec. IV a pus capăt acestei rătăciri, împreună cu alţi sfinţi părinţi. Sperăm materialul să vă fie de folos.

 

„Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10, 30)

Egalitatea Fiului cu Tatăl

Noi întrebăm astăzi de este Fiul de aceeaşi putere şi slavă ca şi Tatăl şi de aceeaşi fiinţă cu Dânsul. Totuşi, noi practic nu întrebăm, ci prin harul lui Hristos am şi aflat ceea ce căutăm, şi ţinem aceasta tare, şi voim acum a o dovedi şi potrivnicilor.

Dar eu mă ruşinez când trebuie să vorbesc despre aceasta; căci, în adevăr, nu este oare de râs a voi să dovedeşti un lucru aşa de clar? Nu este, oare, lucru nebunesc a întreba de este Fiul de aceeaşi fiinţă cu Tatăl? Căci noi trebuie numai să privim natura, spre a dobândi răspunsul. Atât cei născuţi, cât şi născătorii, cu toţii sunt de aceeaşi fiinţă, atât la oameni, cât şi la dobitoace şi la plante. Voieşti tu, oare, numai la Dumnezeu a face o deosebire de la această lege obştească? Totuşi, ca să nu se pară că egalitatea fiinţei Fiului cu a Tatălui voiesc a o dovedi numai din cele pământeşti, de aceea o vom întemeia acum şi cu dovezi din Biblie. Citește restul acestei intrări »

Despre focul pe care îl va coborî antihrist

In Misionarism on iulie 7, 2008 at 7:12 pm

Materialul e referitor la aceste versete:
Apocalipsa 13:
12. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor,
14. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă.
15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei.

cei ce cunosc limba rusă, găsesc explicaţia diaconului Andrei Kuraev:

Iar pentru vorbitorii de română, voi încerca să traduc spusele diaconului, şi un pic să le rugum:

Citând versetele despre focul pe care îl va coborî antihrist, mulţi neoprotestanţi acuză Biserica Ortodoxă că ar fi una antihristică, prin faptul că la noi se coboară focul din cer.
Dar se pune întrebarea: pe CINE vrea să înşele antihrist? Evident că pe cei aleşi, pe cei mai înduhovnicţi. Ce bancnote se falsifică? Cele mai valoroase! Ce produse se falsifică? Cele mai scumpe! CE MINUNI SE FALSIFICĂ? CELE PE CARE LE FAC CREŞTINII AUTENTICI. Care? Antihrist nu va vorbi în limbi, nu va căuta să-i amăgească pe neoprotestanţi, ci pe ortodocşi, prin faptul că va coborî foc din cer, prin faptul că vor fi icoane cu minuni. Anume prin coborâre de foc de către antihrist, vor fi înşelaţi ortodocşii.

m-am străduit să explic coerent ideea, dacă nu aţi înţeles, scrieţi în comentarii, şi voi re-edita articolul.

Despre Sfintele Moaşte, Sfinţi, (de Ioan Gură de Aur)

In Misionarism on iunie 24, 2008 at 4:57 pm

Sfântul Ioan Gură de Aur

Cateheza aceluiaşi despre faptul că moaştele sfinţilor mucenici sunt prilej de mare folos pentru noi. Că trebuie să dispreţuim toate ale vieţii de acum şi să ne alipim de cele duhovniceşti; că mare bine este rugăciunea şi milostenia. Către neofiţi

1. Arătând iubitorul de oameni, Dumnezeu, întru tot deosebită purtare de grijă (1) faţă de neamul omenesc, nu a plăsmuit numai toată zidirea, nici n-a întins doar cerul şi marea, ori a aprins soarele şi a făcut să strălucească luna, nici doar a dăruit pământul spre locuire şi ne-a pus la îndemână toate ale pământului spre hrănirea şi vierea trupurilor noastre, ci ne-a dăruit şi moaştele sfinţilor mucenici. Iar El, primindu-le sufletele – căci zice [Scriptura]: „sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnenzeu” (Inţ. Sol. 3, 1) – ne-a lăsat nouă până acum, ca mângâiere şi încurajare, trupurile lor, încât noi, venind la mormintele acestor sfinţi, să ne ridicăm spre râvna şi imitarea [lor] şi văzându-le (2), să ne aducem aminte de faptele lor şi de răsplătirile puse deoparte pentru aceste fapte. Citește restul acestei intrări »

Dialog uluitor dintre un ortodox şi un neoprotestant

In Misionarism on iunie 18, 2008 at 5:11 pm

Ilie Cleopa

„… Când am discutat aici, vine un predicator baptist din Piatra Neamţ, cu două autocare de baptişti. Era Vineri, când nu aveam vreme să vorbesc cu oamenii, căci Vinerea îi Spovedesc pe călugări. Vine la mine o femeie bătrână: Părinte, soţul meu a înnebunit acum la bătrâneţe a trecut la baptişti şi-i tâmplar. Eu zic: Adu-l încoace! Nu vrea să vină; a zis că vine numai cu predicatorul, care I-a făcut baptist pe el. Acest predicator a atras Ia el vreo 50 de familii, ei vin cu dolari, cu fonduri să cumpere oameni.
I-am zis femeii: Să vină cu predicatorul de vrea, eu sunt bucuros! Mă duceam la Spovedanie, vine femeia către mine: Părinte, vine soţul meu, uite acela e predicatorul, aieştea sunt toţi baptişti!
Le-am spus călugărilor, că-i Spovedesc mâine, eram cu Crucea, cu Felonul şi cu Epitrahilul şi mă duc la chilia mea să văd de vin acolo. Numai ce-i văd, că au intrat pe sală toţi. Vine şi omul cu femeia, cu şeful baptiştilor, avea un doctorat la Londra, iar celălalt în Austria, doctoratele lui, două în răutăţi!
Ii poftesc pe scaun şi-I întreb cine sunt: Suntem baptişti, eu am făcut studii în Anglia.

Citește restul acestei intrări »

Slide în care se explică pe scurt rugăciunea la icoană (destinat eterodocşilor)

In Misionarism on mai 22, 2008 at 7:39 pm

Vă prezentăm mai jos un mic slide care explică pe scurt rugăciunea ortodoxă în faţa icoanei – PENTRU CEI CE NU SUNT ORTODOCŞI.

Dacă aveţi idei noi, obiecţii, vă ascult cu plăcere.

>>>EXPLICAREA_ICOANEI<<<

(Aici este un articol: IC_VS_NP)