jjbo

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum

In Uncategorized on ianuarie 8, 2009 at 2:19 pm

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mîrşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfînt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mîntuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfînta Ta Biserică!
Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.

(alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la Optina)

preluat de pe hristofor.wordpress.com

Reclame

Este har…

In Uncategorized on iulie 15, 2008 at 5:20 pm

 

rasarit

 

 

+ să iubeşti fără să fii iubit…

+ să slujeşti fără să fii preţuit…

+ să dăruieşti fără să ţi se mulţumească…

+ să te jertfeşti fără să ţi se recunoască…

+ să ierţi fără să fii iertat…

+ să-l susţii pe cel ce te-a lepădat…

+ să rămâi liniştit, deşi eşti nedreptăţit…

+ să crezi deşi nu vezi faţă în faţă…

+ să crezi deşi nu eşti pe deplin lămurit…

+ să investeşti clădind fără speranţe…

+ să taci pentru a nu face rău aproapelui…

+ să vorbeşti de dragul adevărului…

+ să înduri fără să murmuri, fără să cârteşti…

+ totul să-ţi aparţină, dar tu de toate bucuros să te lipseşti…

 

Lupta-te, suflete, ca să primeşti acest har!

 

Stareţ Protosinghel Iustin Pârvu, Mănăstirea Petru-Vodă, judeţul Neamţ

ss=”MsoNormal”>sursa

Tinerii ortodocsi au vizitat batranii de la Azilul Republican de batrani si invalizi

In Uncategorized on aprilie 21, 2008 at 6:38 pm

În Duminica Floriilor, 20 aprilie, un grup de tineri ortodocşi din mai multe parohii, dorind să aducă o mică bucurie pentru cei mai trişti, au organizat o întâlnire cu bătrânii de la Azilul Republican de bătrâni şi invalizi din mun.Chişinău.
În azil sunt cazaţi 210 beneficiari, dintre care 60 sunt imobilizaţi la pat, ei se află la întreţinerea completă a statului.
În cadrul acestei vizite la Azil, a fost organizat un concert de cîntări duhovniceşti, iar părintele-paroh al bisericii “Sf. Serafim de Sarov” din incinta Azilului, a vorbit despre sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile).
După încheierea părţii festive tinerii au mers în fiecare salon şi au împărţit cadourile (dulciuri, sucuri, fructe, cărţi de rugăciuni, cărţi duhovniceşti, icoane şi alte lucruri cumpărate sau donate pentru bătrâni şi invalizi).
Bătrânii au rămas foarte bucuroşi de atenţia noastră, fiecare dorea să-şi împărtăşească experienţa de viaţă, să-şi spună durerea. De asemenea, ei şi-au manifestat dorinţa ca să fie vizitaţi mai des de aceşti tineri.
Astfel, cu această vizită la bătrânii de la Azil, s-a încheiat acţiunea de binefacere care s-a desfăşurat în perioada Postului Mare, la apelul căreia au răspuns mai mulţi credincioşi cu inima mare.
Bunul Dumnezeu să răsplătească şi să aibă milă de toţi cei care au fost receptivi la acest apel de ajutor şi s-au implicat în această campanie de binefacere!
SURSA

Ajută un bătrân să zâmbească!

In Uncategorized on martie 27, 2008 at 6:01 pm

Logos

Postul este perioada cea mai prielnică milosteniei şi rugăciunii, căci acestea ne inalţă la Dumnezeu.

Insuşi Iisus Hristos spune in Sfanta Evanghelie: „Veniţi, binecuvantaţii Tatălui Meu, moşteniţi impărăţia cea gătită vouă de la intemeierea lumii. Căci flămand am fost şi Mi-aţi dat să mănanc, insetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi imbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; in temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii vor răspunde, zicand : Doamne, cand Te-am văzut flămand şi Te-am hrănit? Sau insetat şi Ţi-am dat să bei? Sau cand Te-am văzut străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am imbrăcat? Sau cand Te-am văzut bolnav sau in temniţă şi am venit la Tine? Iar Impăratul, răspunzand, va zice către ei : Adevărat zic vouă, intrucat aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 34-40).

Hristos acum e şi la Azilul Republican de invalizi şi bătrani din Chişinău şi are nevoie de noi: e gol, e flămand, e singur şi bolnav … Să mergem să-L cercetăm!

Portalul Tineretului Ortodox din R. Moldova LOGOS.MD, in perioada Postului Mare, organizează campania de binefacere pentru Azilul Republican de invalizi şi bătrani din mun. Chişinău.

Facem un apel către toţi oamenii de bună-credinţă: ajutaţi aceşti bătrani – cu un ban, cu un sfat, cu un zambet!…
Să alungăm tristeţea şi singurătatea bătranilor abandonaţi de familie!
Să-i ajutăm şi să fim alături de ei, să simtă că nu sunt singuri.
Să le aducem bucuria apropiatei Invieri a lui Hristos!

SURSA

Danion Vasile va susţine conferinţe la Chişinău, Cahul, Bălţi, Zăbriceni, Edineţ, Răciula

In Uncategorized on martie 12, 2008 at 3:59 pm

A. CHIŞINĂU

I. LUNI, 17 MARTIE 2008, ORA 17.00

Creştinul în lumea de astăzi – UNIVERSITATEA DE STAT (U.S.R.M.)

Se vor lansa volumele Jurnalul convertirii – De la zeiţa morţii la Împăratul vieţii, Despre înfruntarea necazurilor

II. MARŢI, 18 MARTIE 2008, ORA 10.00

ACTUALITATEA SFINŢILOR PĂRINŢI – Facultatea de teologie – Chişinău

Se vor lansa volumele Evanghelia versus Iuda, Noi sfinţi preoţi de mir Citește restul acestei intrări »

Esenţa dragostei – de Luminiţa Vangheli

In Uncategorized on martie 10, 2008 at 7:58 pm

(Lucrarea cîştigătoare la Concursul organizat de
Portalul Tineretului Ortodox din R. Moldova)

“Marea nu poate stinge dragostea, nici râurile s-o potolească”
(Cântarea Cântărilor 8:7).

Dragostea este un mare dar sufletului omenesc. Ea îi conferă aripi şi-l înalţă spre Frumos. Dragostea nu cunoaşte limite, e asemenea flăcării unei lumânări: oricâte lumânări nu ai aprinde de la ea, aceasta din urmă nu seacă. Nimic nu poate fi asemuit cu dulceaţa dragostei pentru Dumnezeu, pentru părinţi, apropiaţi, pentru cei cu care păşim pe calea vieţii.

Fără dragoste lumea ar părea sumbră, încătuşată în lanţurile întunericului şi lipsită de lumină, înţelepciune, bunătate. Noi suntem cei care purtăm în inimă o picătură din dragoste şi suntem datori s-o împărtăşim cu cei apropiaţi.

Dragostea ”toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă” (1Cor.13:7). Dacă sufletul nostru respiră cu dragoste, atunci numaidecât va fi luminat de înţelepciune, primind un strop din binecuvântarea cerească.

Citește restul acestei intrări »

Esenţa dragostei – de Irina Novac

In Uncategorized on martie 5, 2008 at 6:45 pm

(Lucrarea cîştigătoare la Concursul organizat de
Portalul Tineretului Ortodox din R. Moldova)

A iubi este însăşi legea vieţii. Este unul dintre cele mai sublime sentimente pe care le poate simţi o fiinţă umană. Iubirea ne însoţeşte şi ne veghează asemenea unui înger în toate acţiunile noastre. Dacă ascultăm cu iubire, vom auzi mult mai multe şi mai bine. Dacă vorbim cu dragoste, cuvintele noastre vor deveni mult mai dulci şi mult mai pătrunzătoare în suflet. Dacă vom gândi atunci când suntem plini de iubire, gândurile noastre vor căpăta profunzime şi strălucire. Gândurile care se clădesc prin iubire vor fi mai luminoase decât razele soarelui şi mai pătrunzătoare decât lumina lunii. Toate aceste sentimente apar numai atunci când iubeşti cu adevărat.
Citește restul acestei intrări »

Un jandarm care a salvat un prunc, l-a şi botezat

In Uncategorized on martie 3, 2008 at 5:32 pm

Păstraţi curată Biserica!

In Uncategorized on martie 3, 2008 at 5:20 pm

logo-ul campaniei

PRECIZĂRI: Dacă domnului Ciachir i s-a răspuns impertinent, iar sesizarea IPS Bartolomeu a fost marginalizată îmi pun serioase întrebări asupra sinodalităţii şi respectării canoanelor. Dacă IPS-ului Andrei i-a fost furat scaunul de Mitropolit al Ardealului, iar acum PS-ului Calinic i-au fost furate cîteva voturi, decisive, denotă faptul că există anumite elemente ce vor compromiterea Bisericii, deturnarea scopului ei. Domnul Ciachir, la urma urmei, a scris acel editorial pentru că nu s-a simţit, ca şi crestin ortodox, reprezentat de poziţia Patriarhiei. Dacă Patriarhia a îndrăznit să-i răspundă în asemenea hal înseamnă ca nu le prea pasă de enoriaşi, ceea ce este grav. Iar comunicatele Patriarhiei sînt elaborate pe un ton superior, care deranjează. Toate acestea, coroborate, m-au facut să declanşez campania PĂSTRAŢI CURATĂ BISERICA. În ce constă? Dumneavoastră, cărora vă pasă de mîntuirea dvs. şi care nu puteţi rămaîne indiferenţi, ca şi mine, de ceea ce se întîmplă în Biserică, la urma urmei şi noi sîntem trupul Bisericii, veţi trimite următorul mesaj pe adresa patriarhiei ( presa@patriarhia.ro ). Dacă nu, măcar afişaţi în paginile site-ului dvs. imaginea de mai sus (eventual, dar nu obligatoriu, cu link aici sau spre oricare alt blog participant la campanie).“Mă declar solidar cu campania iniţiată pe internet de bloggerii şi webmasterii ortodocşi. Prenume – Oras”. (Actualii susţinători: Băcăuanu Mihail, Claudiu Tîrziu, blogul “Război întru Cuvînt”, Revista Gînd şi Slovă Ortodoxe, blogul “Oltenians”, Oastea Domnului şi Sibilla Poesis Niko – Reşiţa)”Cei dintre dumneavoastră care aveţi site/blog şi doriţi să participaţi la această campanie, preluaţi logo-ul şi publicaţi-l pe site-ul/blogul dumneavoastră alături de textul de mai sus.

Citește restul acestei intrări »

Biserică Ortodoxă devastată în Kosovo

In Uncategorized on februarie 25, 2008 at 3:58 pm