jjbo

Archive for februarie 2008|Monthly archive page

Biserică Ortodoxă devastată în Kosovo

In Uncategorized on februarie 25, 2008 at 3:58 pm
Reclame

Concurs!

In Uncategorized on februarie 24, 2008 at 6:29 pm

Organizat de Portalul Tineretului Ortodox din Republica Moldova

De Ziua Mondială a Tineretului Ortodox portalul LOGOS.MD organizează un concurs.
Participanţii (de orice vârstă) sunt invitaţi să prezinte lucrări literare (compuneri, eseuri, poezii, etc.) pe una dintre temele:

1. “Scopul vieţii mele”
2. “Esenţa dragostei”
3. “Cum văd eu familia de aur”

(în limbile română sau rusă)

Învingătorii vor fi premiaţi, iar cele mai bune lucrări vor fi publicate pe unele site-uri.

Lucrările vor fi prezentate până la data de 1 martie.
Pe 2 martie  – va avea loc o serată festivă cu înmânarea premiilor.

Lucrările pot fi trimise pe: info@logos.md

Detalii şi întrebări pe: http://www.logos.md

Vă aşteptăm!

Despre milostenie

In Uncategorized on februarie 10, 2008 at 12:41 pm

Considerăm că cel mai exact vorbeşte despre milostenie Iisus Hristos, care a spus:

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.
Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.
Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.
Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?
Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?
Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?
El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

(Din Sfânta Evanghelie după Matei)

Accentua aceasta şi ieromonahul Savatie Baştovoi – că atunci când vedem săracii – îl vedem de fapt pe Hristos care ne cere milostenii.

Ce este Ortodoxia biblică?

In Uncategorized on februarie 9, 2008 at 9:04 pm

Nu cu mult timp în urmă, un pastor protestant a încercat să definească „ortodoxia biblică” în înţelegerea dumisale, pe baza unei epistole nou-testamentare. Această mică precizare a noastră vine ca o replică mică. Vă rog de mă iertaţi de greşesc.

Pentru început, precizăm: „ortodoxie” se traduce: „dreaptă mărire”. De aceasta vă puteţi convinge uşor, explorând varianta rusă: „pravoslavie„, adică „dreaptă slăvire, mărire”. Precizăm că termenul de „ortodox” a apărut în 1054, la Marea Schismă, spre a se diferenţia de catolicii care s-au separat de Biserică. Dar dacă cineva va considera Ortodoxia ne-biblică – pe baza că denumirea se trage din 1054, avem exemple de mărire – mult mai devreme.

Vom încerca cu mintea noastră, să prezentăm un alt exemplu biblic de Ortodoxie, adică „dreaptă slăvire”. Precizăm, după resurse teologice, primul ortodox a fost Abel. El îl mărea drept pe Dumnezeu, şi jertva lui era plăcută Lui, iar jertva lui Cain – nu. De asemenea, iată încă o biblică Ortodoxie: Citește restul acestei intrări »