jjbo

Archive for iulie 2008|Monthly archive page

Cuvânt la Sfânta Treime de Sfântul Ioan Gură de Aur

In Misionarism on iulie 31, 2008 at 1:34 pm

Martorii lui Iehova, care au o largă răspândire în întreaga lume, susţin ideea arianismului, conform căreia nu există Sfântă Treime, Iar Iisus nu este Dumnezeu. În ajutor vin cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care încă din sec. IV a pus capăt acestei rătăciri, împreună cu alţi sfinţi părinţi. Sperăm materialul să vă fie de folos.

 

„Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10, 30)

Egalitatea Fiului cu Tatăl

Noi întrebăm astăzi de este Fiul de aceeaşi putere şi slavă ca şi Tatăl şi de aceeaşi fiinţă cu Dânsul. Totuşi, noi practic nu întrebăm, ci prin harul lui Hristos am şi aflat ceea ce căutăm, şi ţinem aceasta tare, şi voim acum a o dovedi şi potrivnicilor.

Dar eu mă ruşinez când trebuie să vorbesc despre aceasta; căci, în adevăr, nu este oare de râs a voi să dovedeşti un lucru aşa de clar? Nu este, oare, lucru nebunesc a întreba de este Fiul de aceeaşi fiinţă cu Tatăl? Căci noi trebuie numai să privim natura, spre a dobândi răspunsul. Atât cei născuţi, cât şi născătorii, cu toţii sunt de aceeaşi fiinţă, atât la oameni, cât şi la dobitoace şi la plante. Voieşti tu, oare, numai la Dumnezeu a face o deosebire de la această lege obştească? Totuşi, ca să nu se pară că egalitatea fiinţei Fiului cu a Tatălui voiesc a o dovedi numai din cele pământeşti, de aceea o vom întemeia acum şi cu dovezi din Biblie. Citește restul acestei intrări »

Reclame

Este har…

In Uncategorized on iulie 15, 2008 at 5:20 pm

 

rasarit

 

 

+ să iubeşti fără să fii iubit…

+ să slujeşti fără să fii preţuit…

+ să dăruieşti fără să ţi se mulţumească…

+ să te jertfeşti fără să ţi se recunoască…

+ să ierţi fără să fii iertat…

+ să-l susţii pe cel ce te-a lepădat…

+ să rămâi liniştit, deşi eşti nedreptăţit…

+ să crezi deşi nu vezi faţă în faţă…

+ să crezi deşi nu eşti pe deplin lămurit…

+ să investeşti clădind fără speranţe…

+ să taci pentru a nu face rău aproapelui…

+ să vorbeşti de dragul adevărului…

+ să înduri fără să murmuri, fără să cârteşti…

+ totul să-ţi aparţină, dar tu de toate bucuros să te lipseşti…

 

Lupta-te, suflete, ca să primeşti acest har!

 

Stareţ Protosinghel Iustin Pârvu, Mănăstirea Petru-Vodă, judeţul Neamţ

ss=”MsoNormal”>sursa

Despre focul pe care îl va coborî antihrist

In Misionarism on iulie 7, 2008 at 7:12 pm

Materialul e referitor la aceste versete:
Apocalipsa 13:
12. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor,
14. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă.
15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei.

cei ce cunosc limba rusă, găsesc explicaţia diaconului Andrei Kuraev:

Iar pentru vorbitorii de română, voi încerca să traduc spusele diaconului, şi un pic să le rugum:

Citând versetele despre focul pe care îl va coborî antihrist, mulţi neoprotestanţi acuză Biserica Ortodoxă că ar fi una antihristică, prin faptul că la noi se coboară focul din cer.
Dar se pune întrebarea: pe CINE vrea să înşele antihrist? Evident că pe cei aleşi, pe cei mai înduhovnicţi. Ce bancnote se falsifică? Cele mai valoroase! Ce produse se falsifică? Cele mai scumpe! CE MINUNI SE FALSIFICĂ? CELE PE CARE LE FAC CREŞTINII AUTENTICI. Care? Antihrist nu va vorbi în limbi, nu va căuta să-i amăgească pe neoprotestanţi, ci pe ortodocşi, prin faptul că va coborî foc din cer, prin faptul că vor fi icoane cu minuni. Anume prin coborâre de foc de către antihrist, vor fi înşelaţi ortodocşii.

m-am străduit să explic coerent ideea, dacă nu aţi înţeles, scrieţi în comentarii, şi voi re-edita articolul.